Actieve vrijwilligers

Werksoort:
Erfgoedcel
Het aantal actieve vrijwilligers per 31/12/2012.
Actieve vrijwilligers zijn personen die onbezoldigd en onverplicht werk verrichten ten behoeve van de organisatie.
Bestuurders, leden of donateurs worden niet als actieve vrijwilligers beschouwd en worden niet geteld.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totaal aantal actieve vrijwilligers 15 308 20,53 6
Aantal actieve vrijwilligers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 9 37 4,11 3
van 35 tot en met 65 jaar 14 152 10,86 3,50
ouder dan 65 jaar 11 122 11,09 2
Actieve vrijwilligers volgens geslacht
vrouwen 10 90 9 7
mannen 13 163 12,54 4