Actieve vrijwilligers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal actieve vrijwilligers per 31/12/2012.
Actieve vrijwilligers zijn personen die onbezoldigd en onverplicht werk verrichten ten behoeve van de organisatie.
Bestuurders, leden of donateurs worden niet als actieve vrijwilligers beschouwd en worden niet geteld.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totaal aantal actieve vrijwilligers 13 260 20 11
Aantal actieve vrijwilligers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 4 14 3,50 4
van 35 tot en met 65 jaar 13 114 8,77 5
ouder dan 65 jaar 11 132 12 6
Actieve vrijwilligers volgens geslacht
vrouwen 11 136 12,36 4
mannen 10 73 7,30 6,50