Actieve vrijwilligers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het aantal actieve vrijwilligers per 31/12/2012.
Actieve vrijwilligers zijn personen die onbezoldigd en onverplicht werk verrichten ten behoeve van de organisatie.
Bestuurders, leden of donateurs worden niet als actieve vrijwilligers beschouwd en worden niet geteld.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totaal aantal actieve vrijwilligers 14 249 17,79 12,50
Aantal actieve vrijwilligers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 6 21 3,50 3
van 35 tot en met 65 jaar 11 83 7,55 2
ouder dan 65 jaar 7 57 8,14 8
Actieve vrijwilligers volgens geslacht
vrouwen 12 117 9,75 7,50
mannen 14 132 9,43 6