Actieve vrijwilligers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal actieve vrijwilligers per 31/12/2012.
Actieve vrijwilligers zijn personen die onbezoldigd en onverplicht werk verrichten ten behoeve van de organisatie.
Bestuurders, leden of donateurs worden niet als actieve vrijwilligers beschouwd en worden niet geteld.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totaal aantal actieve vrijwilligers 20 656 32,80 17,50
Aantal actieve vrijwilligers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 13 154 11,85 2
van 35 tot en met 65 jaar 16 203 12,69 4
ouder dan 65 jaar 14 111 7,93 4,50
Actieve vrijwilligers volgens geslacht
vrouwen 19 345 18,16 10
mannen 17 239 14,06 6