Vrijwilligersvergoedingen

Werksoort:
Erfgoedcel
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal vrijwilligers die een vergoeding ontvingen 9 150 € 16,67 € 1 €
Totaal bedrag 9 10.646 € 1.182,89 € 207 €