Vrijwilligersvergoedingen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal vrijwilligers die een vergoeding ontvingen 1 0 € 0 € 0 €
Totaal bedrag 1 0 € 0 € 0 €