Vrijwilligersvergoedingen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal vrijwilligers die een vergoeding ontvingen 4 81 € 20,25 € 13 €
Totaal bedrag 4 12.351 € 3.087,75 € 2.295 €