Gegevens over de bezoekers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het aantal geregistreerde bezoekers in 2012 volgens leeftijd, geslacht, verblijfplaats en nationaliteit.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal bezoekers volgens leeftijd
jonger dan 26 jaar 1 1.255 1.255 1.255
26-64 jaar 1 1.074 1.074 1.074
65 en ouder 1 320 320 320
Aantal bezoekers volgens geslacht
vrouwen 1 1.231 1.231 1.231
mannen 1 1.516 1.516 1.516
Aantal bezoekers volgens (hoofd)verblijfplaats
(fusie)gemeente van de bezochte locatie zelf 1 2.086 2.086 2.086
Vlaanderen 1 417 417 417
Brussels Gewest 1 127 127 127
Walloniƫ 1 49 49 49
Buitenland 1 132 132 132
Aantal bezoekers volgens nationaliteit
Belgische nationaliteit 1 2.746 2.746 2.746
niet-Belgische, Europese nationaliteit 1 126 126 126
niet-Belgische, niet-Europese nationaliteit 1 14 14 14