Gegevens over de bezoekers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Het aantal geregistreerde bezoekers in 2012 volgens leeftijd, geslacht, verblijfplaats en nationaliteit.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal bezoekers volgens leeftijd
jonger dan 26 jaar 2 932 466 466
26-64 jaar 3 1.056 352 453
65 en ouder 2 217 108,50 108,50
Aantal bezoekers volgens geslacht
vrouwen 4 1.251 312,75 379
mannen 4 2.109 527,25 569,50
Aantal bezoekers volgens (hoofd)verblijfplaats
(fusie)gemeente van de bezochte locatie zelf 2 909 454,50 454,50
Vlaanderen 4 2.266 566,50 658,50
Brussels Gewest 4 103 25,75 21,50
Walloniƫ 4 51 12,75 6
Buitenland 4 90 22,50 12
Aantal bezoekers volgens nationaliteit
Belgische nationaliteit 3 1.393 464,33 189
niet-Belgische, Europese nationaliteit 2 21 10,50 10,50
niet-Belgische, niet-Europese nationaliteit 2 1 0,50 0,50