Gegevens over de bezoekers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal geregistreerde bezoekers in 2012 volgens leeftijd, geslacht, verblijfplaats en nationaliteit.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal bezoekers volgens leeftijd
jonger dan 26 jaar 6 161.830 26.971,67 3.096,50
26-64 jaar 3 459.070 153.023,33 325
65 en ouder 4 44.103 11.025,75 998,50
Aantal bezoekers volgens geslacht
vrouwen 1 45 45 45
mannen 1 55 55 55
Aantal bezoekers volgens (hoofd)verblijfplaats
(fusie)gemeente van de bezochte locatie zelf 5 73.241 14.648,20 5.464
Vlaanderen 7 37.726 5.389,43 4.600
Brussels Gewest 5 7.225 1.445 105
Walloniƫ 6 4.662 777 35
Buitenland 7 540.115 77.159,29 470
Aantal bezoekers volgens nationaliteit
Belgische nationaliteit 4 31.392 7.848 7.812
niet-Belgische, Europese nationaliteit 4 8.453 2.113,25 1.062
niet-Belgische, niet-Europese nationaliteit 2 226 113 113