Gegevens over de bezoekers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het aantal geregistreerde bezoekers in 2012 volgens leeftijd, geslacht, verblijfplaats en nationaliteit.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal bezoekers volgens leeftijd
jonger dan 26 jaar 9 53.781 5.975,67 2.391
26-64 jaar 9 111.751 12.416,78 7.684
65 en ouder 9 19.249 2.138,78 1.466
Aantal bezoekers volgens geslacht
vrouwen 2 4.872 2.436 2.436
mannen 2 5.480 2.740 2.740
Aantal bezoekers volgens (hoofd)verblijfplaats
(fusie)gemeente van de bezochte locatie zelf 10 61.064 6.106,40 2.254
Vlaanderen 9 153.696 17.077,33 15.749
Brussels Gewest 7 14.896 2.128 2.004
Walloniƫ 7 10.404 1.486,29 1.072
Buitenland 10 37.775 3.777,50 1.857
Aantal bezoekers volgens nationaliteit
Belgische nationaliteit 6 93.068 15.511,33 8.527,50
niet-Belgische, Europese nationaliteit 7 24.034 3.433,43 1.608
niet-Belgische, niet-Europese nationaliteit 7 2.816 402,29 51