Gegevens over de bezoekers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal geregistreerde bezoekers in 2012 volgens leeftijd, geslacht, verblijfplaats en nationaliteit.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal bezoekers volgens leeftijd
jonger dan 26 jaar 12 299.877 24.989,75 20.157,50
26-64 jaar 11 594.601 54.054,64 38.975
65 en ouder 11 135.822 12.347,45 11.997
Aantal bezoekers volgens geslacht
vrouwen 0 0 0 0
mannen 0 0 0 0
Aantal bezoekers volgens (hoofd)verblijfplaats
(fusie)gemeente van de bezochte locatie zelf 7 169.226 24.175,14 21.332
Vlaanderen 9 421.171 46.796,78 34.829
Brussels Gewest 9 39.850 4.427,78 1.739
Walloniƫ 9 24.908 2.767,56 1.831
Buitenland 9 289.697 32.188,56 28.230
Aantal bezoekers volgens nationaliteit
Belgische nationaliteit 8 474.508 59.313,50 37.536,50
niet-Belgische, Europese nationaliteit 8 223.228 27.903,50 21.291,50
niet-Belgische, niet-Europese nationaliteit 8 37.940 4.742,50 2.030,50