Dienstverlening aan derden

Werksoort:
Dienstverlenende organisatie
In het kader van de dienstverlening kan de organisatie een dienst of een product leveren aan een derde (een klant), waar al dan niet een vergoeding tegenover staat.
Het aantal geleverde diensten w<scin 2012:
- gratis: waarvoor de organisatie geen vergoeding ontvangt voor de geleverde prestaties;
- betalend: waarvoor de organisatie een financiƫle vergoeding of honorarium ontvangt voor de geleverde prestaties, tijd en/of intellectuele inspanningen van (het personeelslid van) de organisatie.

Gratis

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal advies of begeleidingsopdrachten (consultancy-opdrachten) 9 741 82,33 70
Aantal studie- en onderzoeksopdrachten (bv. noden- en behoeftenstudies ...) 7 71 10,14 2
Aantal websites of andere softwareproducten 6 9 1,50 1,50
Aantal inventarisatie- of registratieopdrachten 4 131 32,75 1
Aantal digitaliseringsopdrachten of digitale ontsluitingsopdrachten 4 5 1,25 1
Aantal schadeanalyses of andere studies over de fysieke staat van (deel)collecties 2 1 0,50 0,50
Aantal publicatieopdrachten (boeken of bijdragen voor een boek, handleidingen, gidsen, enz.) 8 69 8,63 6,50
Aantal communicatie- of promotieopdrachten 4 32 8 5
Andere opdrachten 5 7 1,40 1

Betalend

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal advies of begeleidingsopdrachten (consultancy-opdrachten) 10 10 1 0
Aantal studie- en onderzoeksopdrachten (bv. noden- en behoeftenstudies ...) 7 12 1,71 0
Aantal websites of andere softwareproducten 7 4 0,57 0
Aantal inventarisatie- of registratieopdrachten 5 26 5,20 0
Aantal digitaliseringsopdrachten of digitale ontsluitingsopdrachten 6 26 4,33 0
Aantal schadeanalyses of andere studies over de fysieke staat van (deel)collecties 4 0 0 0
Aantal publicatieopdrachten (boeken of bijdragen voor een boek, handleidingen, gidsen, enz.) 9 5 0,56 0
Aantal communicatie- of promotieopdrachten 4 1 0,25 0
Andere opdrachten 6 6 1 0