Status registratie en digitalisering

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Per type collectie, per periode:
- aandeel registratie: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank (basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau);
- aandeel metadata online: het huidige procentueel aandeel van de geregistreerde beschrijvingen (metadata) dat online toegankelijk is via het internet;
- aandeel digitalisering: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat gedigitaliseerd is;
- aandeel content online: het huidige procentueel aandeel van de gedigitaliseerde objecten of documenten (content) dat online toegankelijk is via het internet.

Audiovisuele dragers (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 99,67% 100%
Aandeel metadata online 3 66,33% 99%
Aandeel digitalisering 2 0% 0%
Aandeel content online 2 0% 0%

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 47,50% 45%
Aandeel metadata online 4 50% 42,50%
Aandeel digitalisering 3 2% 1%
Aandeel content online 3 2,33% 1%

Kunstobjecten en artefacten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 0 0% 0%
Aandeel metadata online 0 0% 0%
Aandeel digitalisering 0 0% 0%
Aandeel content online 0 0% 0%

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 0 0% 0%
Aandeel metadata online 0 0% 0%
Aandeel digitalisering 0 0% 0%
Aandeel content online 0 0% 0%

Natuurhistorische specimens (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 0 0% 0%
Aandeel metadata online 0 0% 0%
Aandeel digitalisering 0 0% 0%
Aandeel content online 0 0% 0%

Seriële publicaties: kranten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 99,75% 100%
Aandeel metadata online 4 74,75% 99,50%
Aandeel digitalisering 3 2,33% 2%
Aandeel content online 3 2,33% 2%

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 99,75% 100%
Aandeel metadata online 4 74,75% 99,50%
Aandeel digitalisering 3 1,67% 0%
Aandeel content online 3 1,67% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 2 68% 68%
Aandeel metadata online 2 68% 68%
Aandeel digitalisering 1 0% 0%
Aandeel content online 1 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 65,33% 60%
Aandeel metadata online 3 58,67% 40%
Aandeel digitalisering 2 0% 0%
Aandeel content online 2 0% 0%

Statisch beeldmateriaal tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 93% 99%
Aandeel metadata online 3 93% 99%
Aandeel digitalisering 2 90% 90%
Aandeel content online 2 90% 90%

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 77,25% 89,50%
Aandeel metadata online 4 52,25% 55%
Aandeel digitalisering 3 36,67% 30%
Aandeel content online 3 36,67% 30%

Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 98% 99%
Aandeel metadata online 3 64,67% 95%
Aandeel digitalisering 2 20% 20%
Aandeel content online 2 20% 20%

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 69,75% 79,50%
Aandeel metadata online 4 64,75% 69,50%
Aandeel digitalisering 3 1,67% 0%
Aandeel content online 3 1,67% 0%

Zelfstandige publicaties vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 77,25% 79,50%
Aandeel metadata online 4 72,25% 74,50%
Aandeel digitalisering 3 1,67% 0%
Aandeel content online 3 1,67% 0%