Status registratie en digitalisering

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Per type collectie, per periode:
- aandeel registratie: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank (basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau);
- aandeel metadata online: het huidige procentueel aandeel van de geregistreerde beschrijvingen (metadata) dat online toegankelijk is via het internet;
- aandeel digitalisering: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat gedigitaliseerd is;
- aandeel content online: het huidige procentueel aandeel van de gedigitaliseerde objecten of documenten (content) dat online toegankelijk is via het internet.

Audiovisuele dragers (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 8 78,50% 89%
Aandeel metadata online 8 20,50% 2%
Aandeel digitalisering 8 8,50% 3%
Aandeel content online 8 1,25% 0%

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 100% 100%
Aandeel metadata online 3 66,67% 100%
Aandeel digitalisering 3 0% 0%
Aandeel content online 3 0% 0%

Kunstobjecten en artefacten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 97,50% 100%
Aandeel metadata online 6 55,83% 70%
Aandeel digitalisering 6 42,50% 37,50%
Aandeel content online 6 21,67% 0%

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 7 96% 97%
Aandeel metadata online 7 68,86% 85%
Aandeel digitalisering 7 40,29% 35%
Aandeel content online 7 22,86% 0%

Natuurhistorische specimens (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 0 0% 0%
Aandeel metadata online 0 0% 0%
Aandeel digitalisering 0 0% 0%
Aandeel content online 0 0% 0%

Seriële publicaties: kranten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 94,50% 99%
Aandeel metadata online 4 70% 90%
Aandeel digitalisering 4 0,75% 0%
Aandeel content online 4 0,75% 0%

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 93,75% 97,50%
Aandeel metadata online 4 70% 90%
Aandeel digitalisering 4 1% 0%
Aandeel content online 4 0,25% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 99% 100%
Aandeel metadata online 5 78% 100%
Aandeel digitalisering 5 1,20% 0%
Aandeel content online 5 2% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 97,50% 97,50%
Aandeel metadata online 6 62,83% 91%
Aandeel digitalisering 6 0,83% 0%
Aandeel content online 6 2,67% 0%

Statisch beeldmateriaal tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 94% 90%
Aandeel metadata online 6 46,67% 45%
Aandeel digitalisering 6 37,50% 30%
Aandeel content online 6 25,83% 5%

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 7 81,29% 84%
Aandeel metadata online 8 24,38% 6,50%
Aandeel digitalisering 8 14,63% 8,50%
Aandeel content online 8 12,25% 3,50%

Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 8 87% 92%
Aandeel metadata online 8 67,38% 95%
Aandeel digitalisering 8 2,13% 0,50%
Aandeel content online 8 1,13% 0,50%

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 99,17% 100%
Aandeel metadata online 6 80% 100%
Aandeel digitalisering 6 0% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%

Zelfstandige publicaties vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 89,67% 89%
Aandeel metadata online 6 66,83% 80%
Aandeel digitalisering 6 0,17% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%