Status registratie en digitalisering

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Per type collectie, per periode:
- aandeel registratie: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank (basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau);
- aandeel metadata online: het huidige procentueel aandeel van de geregistreerde beschrijvingen (metadata) dat online toegankelijk is via het internet;
- aandeel digitalisering: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat gedigitaliseerd is;
- aandeel content online: het huidige procentueel aandeel van de gedigitaliseerde objecten of documenten (content) dat online toegankelijk is via het internet.

Audiovisuele dragers (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 16,83% 0%
Aandeel metadata online 5 0,20% 0%
Aandeel digitalisering 5 0,20% 0%
Aandeel content online 5 0,20% 0%

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 100% 100%
Aandeel metadata online 4 20% 0%
Aandeel digitalisering 4 50% 50%
Aandeel content online 4 20% 0%

Kunstobjecten en artefacten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 9 95% 100%
Aandeel metadata online 9 18,33% 0%
Aandeel digitalisering 9 58,89% 80%
Aandeel content online 9 32,22% 10%

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 8 73,75% 87,50%
Aandeel metadata online 8 4,38% 0%
Aandeel digitalisering 8 40% 22,50%
Aandeel content online 7 21,71% 5%

Natuurhistorische specimens (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 91,67% 100%
Aandeel metadata online 3 25% 0%
Aandeel digitalisering 3 58,33% 75%
Aandeel content online 3 25% 0%

Seriële publicaties: kranten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 1 100% 100%
Aandeel metadata online 1 0% 0%
Aandeel digitalisering 1 0% 0%
Aandeel content online 1 0% 0%

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 32% 0%
Aandeel metadata online 5 0% 0%
Aandeel digitalisering 5 1% 0%
Aandeel content online 4 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 1 100% 100%
Aandeel metadata online 2 0% 0%
Aandeel digitalisering 2 0% 0%
Aandeel content online 2 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 47% 60%
Aandeel metadata online 6 12,50% 0%
Aandeel digitalisering 5 4% 0%
Aandeel content online 5 4% 0%

Statisch beeldmateriaal tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 2 70% 70%
Aandeel metadata online 2 0,50% 0,50%
Aandeel digitalisering 2 40,50% 40,50%
Aandeel content online 2 0,50% 0,50%

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 84% 85%
Aandeel metadata online 5 32% 20%
Aandeel digitalisering 5 67% 75%
Aandeel content online 4 40% 40%

Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 45% 60%
Aandeel metadata online 4 18,75% 0%
Aandeel digitalisering 3 0% 0%
Aandeel content online 3 0% 0%

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 1 100% 100%
Aandeel metadata online 1 0% 0%
Aandeel digitalisering 1 0% 0%
Aandeel content online 1 0% 0%

Zelfstandige publicaties vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 62% 60%
Aandeel metadata online 5 30% 0%
Aandeel digitalisering 4 0% 0%
Aandeel content online 4 0% 0%