Status registratie en digitalisering

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Per type collectie, per periode:
- aandeel registratie: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank (basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau);
- aandeel metadata online: het huidige procentueel aandeel van de geregistreerde beschrijvingen (metadata) dat online toegankelijk is via het internet;
- aandeel digitalisering: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat gedigitaliseerd is;
- aandeel content online: het huidige procentueel aandeel van de gedigitaliseerde objecten of documenten (content) dat online toegankelijk is via het internet.

Audiovisuele dragers (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 7 71,43% 100%
Aandeel metadata online 8 12,50% 0%
Aandeel digitalisering 8 46,75% 40%
Aandeel content online 8 1,25% 0%

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 8 82,13% 100%
Aandeel metadata online 8 32,13% 0%
Aandeel digitalisering 8 13,75% 0%
Aandeel content online 8 12,50% 0%

Kunstobjecten en artefacten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 11 59,45% 75%
Aandeel metadata online 11 19,82% 0%
Aandeel digitalisering 11 32,27% 10%
Aandeel content online 11 15,91% 0%

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 16 78% 94,50%
Aandeel metadata online 16 28,69% 0,50%
Aandeel digitalisering 16 49,19% 67,50%
Aandeel content online 16 19,44% 0%

Natuurhistorische specimens (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 78% 100%
Aandeel metadata online 6 15% 0%
Aandeel digitalisering 6 31,67% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%

Seriële publicaties: kranten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 3 66,67% 100%
Aandeel metadata online 4 25% 0%
Aandeel digitalisering 4 0% 0%
Aandeel content online 4 0% 0%

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 73,75% 90%
Aandeel metadata online 5 20% 0%
Aandeel digitalisering 5 3% 0%
Aandeel content online 5 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 25% 0%
Aandeel metadata online 6 16,67% 0%
Aandeel digitalisering 6 0% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 9 63% 75%
Aandeel metadata online 10 15% 0%
Aandeel digitalisering 10 6,20% 0%
Aandeel content online 10 1% 0%

Statisch beeldmateriaal tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 43,40% 17%
Aandeel metadata online 6 1,67% 0%
Aandeel digitalisering 6 33,33% 0%
Aandeel content online 6 1,67% 0%

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 9 54,67% 75%
Aandeel metadata online 9 12,22% 0%
Aandeel digitalisering 10 28% 0%
Aandeel content online 9 12,22% 0%

Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 8 36,63% 11,50%
Aandeel metadata online 8 12,75% 0%
Aandeel digitalisering 9 6,56% 0%
Aandeel content online 9 0,33% 0%

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 6 62,33% 74,50%
Aandeel metadata online 7 21,29% 0%
Aandeel digitalisering 7 0% 0%
Aandeel content online 7 0% 0%

Zelfstandige publicaties vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 9 78% 100%
Aandeel metadata online 10 21,70% 0%
Aandeel digitalisering 10 5,50% 0%
Aandeel content online 10 1% 0%