Status registratie en digitalisering

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Per type collectie, per periode:
- aandeel registratie: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat geregistreerd is in een collectieregistratiesysteem of -databank (basisregistratie op itemniveau of deelcollectieniveau);
- aandeel metadata online: het huidige procentueel aandeel van de geregistreerde beschrijvingen (metadata) dat online toegankelijk is via het internet;
- aandeel digitalisering: het huidige procentueel aandeel van de collectie dat gedigitaliseerd is;
- aandeel content online: het huidige procentueel aandeel van de gedigitaliseerde objecten of documenten (content) dat online toegankelijk is via het internet.

Audiovisuele dragers (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 15 60,73% 80%
Aandeel metadata online 14 15,36% 0%
Aandeel digitalisering 15 27,33% 0%
Aandeel content online 14 0% 0%

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 13 84,92% 100%
Aandeel metadata online 12 61,42% 68,50%
Aandeel digitalisering 12 16,67% 0%
Aandeel content online 12 4,17% 0%

Kunstobjecten en artefacten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 18 75,78% 92,50%
Aandeel metadata online 17 29,35% 18%
Aandeel digitalisering 18 41,17% 30%
Aandeel content online 18 26,56% 20%

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 19 85,26% 95%
Aandeel metadata online 18 37,67% 26%
Aandeel digitalisering 19 51% 60%
Aandeel content online 19 29,37% 20%

Natuurhistorische specimens (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 99,80% 100%
Aandeel metadata online 5 20% 0%
Aandeel digitalisering 6 33,33% 0%
Aandeel content online 7 8,57% 0%

Seriële publicaties: kranten tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 4 50% 50%
Aandeel metadata online 5 40% 0%
Aandeel digitalisering 6 0% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 5 76% 100%
Aandeel metadata online 6 33,33% 0%
Aandeel digitalisering 6 0% 0%
Aandeel content online 6 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 10 74,30% 99%
Aandeel metadata online 10 65% 85%
Aandeel digitalisering 9 0% 0%
Aandeel content online 9 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 14 73,07% 85%
Aandeel metadata online 14 44,29% 40%
Aandeel digitalisering 13 0,08% 0%
Aandeel content online 13 0,08% 0%

Statisch beeldmateriaal tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 11 49,09% 60%
Aandeel metadata online 10 29% 0%
Aandeel digitalisering 11 45% 50%
Aandeel content online 11 20,45% 0%

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 14 44,14% 34%
Aandeel metadata online 13 24,23% 0%
Aandeel digitalisering 14 35,07% 6%
Aandeel content online 14 12,36% 0%

Verwerkte archiefbestanden (geen periode)

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 12 46,75% 35%
Aandeel metadata online 11 15,73% 0%
Aandeel digitalisering 11 0,91% 0%
Aandeel content online 11 0% 0%

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 11 86,36% 95%
Aandeel metadata online 10 64,60% 87,50%
Aandeel digitalisering 10 5,50% 0%
Aandeel content online 10 0% 0%

Zelfstandige publicaties vanaf 1900

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aandeel registratie 15 82,53% 90%
Aandeel metadata online 14 60,43% 82,50%
Aandeel digitalisering 12 3% 0%
Aandeel content online 14 0% 0%