Restauraties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal collectie-items dat een restauratie onderging in 2012, per type collectie en per uitvoerder:
- zelf uitgevoerd: door medewerkers van de eigen conservatie/restauratiedienst (atelier) van de organisatie;
- extern laten uitvoeren: door een dienst van de gemeente, de inrichtende macht of een andere overkoepelende structuur;
- extern laten uitvoeren: door een private dienstverlener (zelfstandige, bedrijf);
- andere vorm van uitvoering die niet valt onder een van de voorgaande.

Restauratie: het geheel van handelingen en het daaraan voorafgaand onderzoek om een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object (document) in een van te voren gedefinieerde toestand terug te brengen. Het gaat hier dan om een meer doorgedreven ingreep die niet enkel tot doel heeft de toestand te consolideren maar ook het collectiestuk zoveel mogelijk in de originele toestand te herstellen, bijvoorbeeld door het vervangen/herstellen van ontbrekende onderdelen om het object weer leesbaar of werkzaam te maken.

Zelf uitgevoerd

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 9 1 0,11 0
Archiefdocumenten 8 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 9 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 21 174 8,29 0
Natuurhistorische specimens 6 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 8 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 9 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 9 10 1,11 0
Zelfstandige publicaties 9 0 0 0

Extern dienst

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 8 0 0 0
Archiefdocumenten 8 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 9 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 19 41 2,16 0
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 8 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 9 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 9 0 0 0
Zelfstandige publicaties 9 0 0 0

Extern prive

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 9 0 0 0
Archiefdocumenten 9 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 10 2 0,20 0
Kunstobjecten en artefacten 21 268 12,76 4
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 8 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 10 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 10 1 0,10 0
Zelfstandige publicaties 10 0 0 0

Andere

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 9 0 0 0
Archiefdocumenten 9 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 10 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 20 3 0,15 0
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 8 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 10 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 10 0 0 0
Zelfstandige publicaties 10 0 0 0