Publiek toegankelijke activiteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal voor het ruime publiek gratis of tegen betaling toegankelijke activiteiten, die door de organisatie zelf worden georganiseerd, al dan niet i.s.m. andere partners (coproducties). publieksactiviteiten voor kinderen (subtotaal): activiteiten die door de eigen organisatie speciaal georganiseerd werden voor kinderen (tot ca. 12 jaar) buiten schoolverband; publieksactiviteiten voor scholen (subtotaal): activiteiten die door de eigen organisatie speciaal georganiseerd werden voor scholen (kleuter, lager en secundair onderwijs).
Receptieve publieksactiviteiten die door derden georganiseerd worden in de gebouwen van de organisatie, die enkel logistiek en facilitair ondersteunt.

Eigen activiteiten TOTAAL

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Tentoonstellingen, gestart in 2012 14 48 3,43 3
Educatieve activiteiten (rondleidingen, ateliers of workshops, demonstraties, presentaties, lezingen, debatten, enz.) 14 1.170 83,57 23,50
Podiumactiviteiten (literatuur, film, muziek, theater, dans, performance, enz.) 6 22 3,67 2,50
Cultuurtoeristische activiteiten en evenementen (wandelingen, beurzen, markten, opendeurdagen en feestelijkheden, historische evocaties, zoektochten, enz.) 11 63 5,73 4
Andere publiek toegankelijke activiteiten 5 13 2,60 2

Eigen activiteiten kinderen

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Tentoonstellingen, gestart in 2012 4 1 0,25 0
Educatieve activiteiten (rondleidingen, ateliers of workshops, demonstraties, presentaties, lezingen, debatten, enz.) 10 253 25,30 6
Podiumactiviteiten (literatuur, film, muziek, theater, dans, performance, enz.) 2 0 0 0
Cultuurtoeristische activiteiten en evenementen (wandelingen, beurzen, markten, opendeurdagen en feestelijkheden, historische evocaties, zoektochten, enz.) 6 7 1,17 1,50
Andere publiek toegankelijke activiteiten 2 0 0 0

Eigen activiteiten scholen

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Tentoonstellingen, gestart in 2012 5 2 0,40 0
Educatieve activiteiten (rondleidingen, ateliers of workshops, demonstraties, presentaties, lezingen, debatten, enz.) 11 549 49,91 31
Podiumactiviteiten (literatuur, film, muziek, theater, dans, performance, enz.) 3 1 0,33 0
Cultuurtoeristische activiteiten en evenementen (wandelingen, beurzen, markten, opendeurdagen en feestelijkheden, historische evocaties, zoektochten, enz.) 3 0 0 0
Andere publiek toegankelijke activiteiten 2 0 0 0

Receptieve activiteiten TOTAAL

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Tentoonstellingen, gestart in 2012 7 10 1,43 1
Educatieve activiteiten (rondleidingen, ateliers of workshops, demonstraties, presentaties, lezingen, debatten, enz.) 5 87 17,40 7
Podiumactiviteiten (literatuur, film, muziek, theater, dans, performance, enz.) 5 32 6,40 1
Cultuurtoeristische activiteiten en evenementen (wandelingen, beurzen, markten, opendeurdagen en feestelijkheden, historische evocaties, zoektochten, enz.) 4 9 2,25 0,50
Andere publiek toegankelijke activiteiten 2 0 0 0