Bruiklenen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het totaal aantal collectie-items (objecten, documenten, enz.) dat in 2012:
- in bruikleen werd gegeven aan derden, in België of in het buitenland;
- in bruikleen werd genomen van derden, uit België of uit het buitenland.

België

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 5 228 45,60 60
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 4 30 7,50 0

Buitenland

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 5 0 0 0
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 4 0 0 0