Bruiklenen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Het totaal aantal collectie-items (objecten, documenten, enz.) dat in 2012:
- in bruikleen werd gegeven aan derden, in België of in het buitenland;
- in bruikleen werd genomen van derden, uit België of uit het buitenland.

België

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 7 1.268 181,14 222
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 3 325 108,33 10

Buitenland

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 7 4 0,57 0
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 3 0 0 0