Bruiklenen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het totaal aantal collectie-items (objecten, documenten, enz.) dat in 2012:
- in bruikleen werd gegeven aan derden, in België of in het buitenland;
- in bruikleen werd genomen van derden, uit België of uit het buitenland.

België

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 13 526 40,46 3
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 12 385 32,08 1,50

Buitenland

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 13 21 1,62 0
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 12 96 8 0