Bruiklenen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het totaal aantal collectie-items (objecten, documenten, enz.) dat in 2012:
- in bruikleen werd gegeven aan derden, in België of in het buitenland;
- in bruikleen werd genomen van derden, uit België of uit het buitenland.

België

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 18 582 32,33 23,50
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 15 1.190 79,33 55

Buitenland

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 18 29 1,61 0
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 15 212 14,13 0