Bruiklenen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het totaal aantal collectie-items (objecten, documenten, enz.) dat in 2012:
- in bruikleen werd gegeven aan derden, in België of in het buitenland;
- in bruikleen werd genomen van derden, uit België of uit het buitenland.

België

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 22 1.621 73,68 34
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 19 3.327 175,11 40

Buitenland

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal in bruikleen gegeven collectie-items (uitgaande bruiklenen) 22 583 26,50 5,50
Aantal in bruikleen genomen collectie-items (inkomende bruiklenen) 19 1.053 55,42 1