Opbrengsten

Werksoort:
Erfgoedcel
De verdeling van de opbrengsten (inkomsten) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de opbrengsten van de eigen rechtspersoon, en van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)

Opbrengsten

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Lidgelden 0 0 € 0 € 0 €
Schenkingen, giften, legaten 0 0 € 0 € 0 €
Overige opbrengsten 8 26.905,59 € 3.363,20 € 1.773,11 €
Inbreng (dotatie) van de inrichtende macht 10 1.020.090,89 € 102.009,09 € 58.723,38 €
Omzet: TOTAAL 14 106.847,81 € 7.631,99 € 3.205,25 €
Subsidies: TOTAAL 19 6.316.986,45 € 332.472,97 € 317.592 €

Detail Omzet

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Detail omzet
Inkomgelden: ticketverkoop 3 3.778,64 € 1.259,55 € 0 €
Inkomgelden: andere 3 5.396 € 1.798,67 € 1.050 €
Verkoop: bookshop 10 4.571,98 € 457,20 € 366,35 €
Verkoop: cafetaria of restaurant 1 0 € 0 € 0 €
Verkoop: andere 5 10.159,29 € 2.031,86 € 857 €
Gebouw- en zalenverhuur 1 0 € 0 € 0 €
Sponsoring 2 18.500 € 9.250 € 9.250 €
Betaalde dienstverlening aan derden 2 8.960 € 4.480 € 4.480 €
Andere inkomsten uit exploitatie 7 55.207,35 € 7.886,76 € 4.860,46 €

Subsidies

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Subsidies
Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 17 4.557.161,56 € 268.068,33 € 280.133 €
Andere werkingssubsidie Vlaamse Overheid 4 838.652,27 € 209.663,07 € 192.184,64 €
Projectsubsidies Vlaamse Overheid 3 54.390,19 € 18.130,06 € 0 €
Subsidies Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 1 0 € 0 € 0 €
Subsidies provinciebestuur 5 25.391 € 5.078,20 € 2.000 €
Subsidies gemeentebestuur 11 557.190,43 € 50.653,68 € 36.751 €
Subsidies Europese of internationale overheden 3 32.101,04 € 10.700,35 € 0 €
Personeelssubsidies (DAC, Sociale Maribel, Gesco, VIA, ...) 3 34.612,38 € 11.537,46 € 0 €
Andere subsidies 5 217.437,95 € 43.487,59 € 7.323 €