Opbrengsten

Werksoort:
Dienstverlenende organisatie
De verdeling van de opbrengsten (inkomsten) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de opbrengsten van de eigen rechtspersoon, en van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)

Opbrengsten

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Lidgelden 3 130.268 € 43.422,67 € 0 €
Schenkingen, giften, legaten 3 0 € 0 € 0 €
Overige opbrengsten 16 94.001,40 € 5.875,09 € 2.569,61 €
Inbreng (dotatie) van de inrichtende macht 2 267.768,89 € 133.884,45 € 133.884,45 €
Omzet: TOTAAL 14 452.329,29 € 32.309,24 € 19.026,02 €
Subsidies: TOTAAL 16 4.542.984,70 € 283.936,54 € 288.717,45 €

Detail Omzet

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Detail omzet
Inkomgelden: ticketverkoop 1 774,96 € 774,96 € 774,96 €
Inkomgelden: andere 4 23.640,83 € 5.910,21 € 4.197,92 €
Verkoop: bookshop 5 13.918,26 € 2.783,65 € 514,22 €
Verkoop: cafetaria of restaurant 0 0 € 0 € 0 €
Verkoop: andere 4 905 € 226,25 € 52,50 €
Gebouw- en zalenverhuur 1 0 € 0 € 0 €
Sponsoring 0 0 € 0 € 0 €
Betaalde dienstverlening aan derden 8 281.229,11 € 35.153,64 € 28.701,68 €
Andere inkomsten uit exploitatie 8 131.861,13 € 16.482,64 € 1.277,91 €

Subsidies

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Subsidies
Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 16 3.912.709,77 € 244.544,36 € 257.000 €
Andere werkingssubsidie Vlaamse Overheid 1 0 € 0 € 0 €
Projectsubsidies Vlaamse Overheid 3 51.558 € 17.186 € 0 €
Subsidies Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 2 36.575 € 18.287,50 € 18.287,50 €
Subsidies provinciebestuur 2 23.757 € 11.878,50 € 11.878,50 €
Subsidies gemeentebestuur 2 22.000 € 11.000 € 11.000 €
Subsidies Europese of internationale overheden 2 122.792,56 € 61.396,28 € 61.396,28 €
Personeelssubsidies (DAC, Sociale Maribel, Gesco, VIA, ...) 10 162.510,95 € 16.251,10 € 16.536,45 €
Andere subsidies 5 211.081,42 € 42.216,28 € 30.000 €