Opbrengsten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
De verdeling van de opbrengsten (inkomsten) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de opbrengsten van de eigen rechtspersoon, en van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)

Opbrengsten

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Lidgelden 3 21.808 € 7.269,33 € 8.688 €
Schenkingen, giften, legaten 5 69.941,23 € 13.988,25 € 20.749,23 €
Overige opbrengsten 7 695.390,58 € 99.341,51 € 29.895,85 €
Inbreng (dotatie) van de inrichtende macht 3 1.681.154,57 € 560.384,86 € 132.159,66 €
Omzet: TOTAAL 7 189.937,29 € 27.133,90 € 8.522,13 €
Subsidies: TOTAAL 7 8.767.961,83 € 1.252.565,98 € 1.343.847,75 €

Detail Omzet

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Detail omzet
Inkomgelden: ticketverkoop 2 12.320,84 € 6.160,42 € 6.160,42 €
Inkomgelden: andere 3 12.130,37 € 4.043,46 € 3.098,24 €
Verkoop: bookshop 5 29.632,96 € 5.926,59 € 5.791 €
Verkoop: cafetaria of restaurant 0 0 € 0 € 0 €
Verkoop: andere 1 8.588 € 8.588 € 8.588 €
Gebouw- en zalenverhuur 2 800 € 400 € 400 €
Sponsoring 2 225 € 112,50 € 112,50 €
Betaalde dienstverlening aan derden 3 18.401,35 € 6.133,78 € 2.593,66 €
Andere inkomsten uit exploitatie 3 110.432,43 € 36.810,81 € 327 €

Subsidies

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Subsidies
Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 6 5.938.773,36 € 989.795,56 € 1.001.186,18 €
Andere werkingssubsidie Vlaamse Overheid 3 52.355 € 17.451,67 € 0 €
Projectsubsidies Vlaamse Overheid 4 198.827,82 € 49.706,96 € 54.887,41 €
Subsidies Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 1 203.191 € 203.191 € 203.191 €
Subsidies provinciebestuur 5 140.772,20 € 28.154,44 € 25.000 €
Subsidies gemeentebestuur 2 255.981,62 € 127.990,81 € 127.990,81 €
Subsidies Europese of internationale overheden 1 98.950 € 98.950 € 98.950 €
Personeelssubsidies (DAC, Sociale Maribel, Gesco, VIA, ...) 4 1.279.975,77 € 319.993,94 € 226.465,69 €
Andere subsidies 5 601.530,80 € 120.306,16 € 101.003 €