Opbrengsten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
De verdeling van de opbrengsten (inkomsten) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de opbrengsten van de eigen rechtspersoon, en van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)

Opbrengsten

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Lidgelden 5 11.915 € 2.383 € 0 €
Schenkingen, giften, legaten 4 17.300 € 4.325 € 3.400 €
Overige opbrengsten 11 912.162,34 € 82.923,85 € 7.278,91 €
Inbreng (dotatie) van de inrichtende macht 9 6.584.607,31 € 731.623,03 € 538.927,80 €
Omzet: TOTAAL 17 1.962.042,57 € 115.414,27 € 62.278,28 €
Subsidies: TOTAAL 16 4.382.796,67 € 273.924,79 € 233.286,22 €

Detail Omzet

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Detail omzet
Inkomgelden: ticketverkoop 15 1.011.651,75 € 67.443,45 € 25.898,50 €
Inkomgelden: andere 7 41.652,39 € 5.950,34 € 6.072,47 €
Verkoop: bookshop 14 109.344,76 € 7.810,34 € 4.618,10 €
Verkoop: cafetaria of restaurant 2 48.814,08 € 24.407,04 € 24.407,04 €
Verkoop: andere 6 58.830,52 € 9.805,09 € 3.140,68 €
Gebouw- en zalenverhuur 4 37.998,99 € 9.499,75 € 3.392,68 €
Sponsoring 5 107.799,75 € 21.559,95 € 24.122,73 €
Betaalde dienstverlening aan derden 2 12.894,90 € 6.447,45 € 6.447,45 €
Andere inkomsten uit exploitatie 8 257.131,53 € 32.141,44 € 784,50 €

Subsidies

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Subsidies
Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 8 781.300 € 97.662,50 € 103.150 €
Andere werkingssubsidie Vlaamse Overheid 2 202.000 € 101.000 € 101.000 €
Projectsubsidies Vlaamse Overheid 3 96.280 € 32.093,33 € 0 €
Subsidies Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 1 0 € 0 € 0 €
Subsidies provinciebestuur 13 1.181.823,77 € 90.909,52 € 125.000 €
Subsidies gemeentebestuur 8 947.628,42 € 118.453,55 € 37.500 €
Subsidies Europese of internationale overheden 1 0 € 0 € 0 €
Personeelssubsidies (DAC, Sociale Maribel, Gesco, VIA, ...) 11 1.059.658,86 € 96.332,62 € 65.741,12 €
Andere subsidies 6 84.236,87 € 14.039,48 € 4.932 €