Opbrengsten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
De verdeling van de opbrengsten (inkomsten) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de opbrengsten van de eigen rechtspersoon, en van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)

Opbrengsten

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Lidgelden 10 262.941,76 € 26.294,18 € 5.287,50 €
Schenkingen, giften, legaten 10 675.744,81 € 67.574,48 € 0 €
Overige opbrengsten 18 2.104.380,46 € 116.910,03 € 34.832,50 €
Inbreng (dotatie) van de inrichtende macht 25 44.350.379,54 € 1.774.015,18 € 1.767.859,07 €
Omzet: TOTAAL 25 15.733.766,94 € 629.350,68 € 378.803 €
Subsidies: TOTAAL 24 25.182.906,83 € 1.049.287,78 € 764.778 €

Detail Omzet

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Detail omzet
Inkomgelden: ticketverkoop 25 8.986.644,21 € 359.465,77 € 179.550 €
Inkomgelden: andere 19 2.292.645,13 € 120.665,53 € 51.930,54 €
Verkoop: bookshop 23 2.123.623,95 € 92.331,48 € 62.887,72 €
Verkoop: cafetaria of restaurant 8 327.910,23 € 40.988,78 € 25.644,50 €
Verkoop: andere 14 640.625,59 € 45.758,97 € 27.725,13 €
Gebouw- en zalenverhuur 12 159.782,32 € 13.315,19 € 8.700 €
Sponsoring 10 571.849,77 € 57.184,98 € 30.511,85 €
Betaalde dienstverlening aan derden 5 257.072,41 € 51.414,48 € 550 €
Andere inkomsten uit exploitatie 8 439.613 € 54.951,63 € 44.767,80 €

Subsidies

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Subsidies
Werkingssubsidie Cultureel-erfgoeddecreet 22 13.899.164,00 € 631.780,18 € 391.126 €
Andere werkingssubsidie Vlaamse Overheid 5 874.287,04 € 174.857,41 € 38.000 €
Projectsubsidies Vlaamse Overheid 8 356.231 € 44.528,88 € 24.202 €
Subsidies Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 2 0 € 0 € 0 €
Subsidies provinciebestuur 10 3.776.416,92 € 377.641,69 € 80.000 €
Subsidies gemeentebestuur 12 3.736.781,75 € 311.398,48 € 289.095,75 €
Subsidies Europese of internationale overheden 6 182.774 € 30.462,33 € 28.291,50 €
Personeelssubsidies (DAC, Sociale Maribel, Gesco, VIA, ...) 12 1.675.620,70 € 139.635,06 € 85.023,06 €
Andere subsidies 9 686.631,76 € 76.292,42 € 5.718,40 €