Kosten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
De verdeling van de kosten (uitgaven) van de organisatie voor het boekjaar 2012.
(Totaal van de kosten van de eigen rechtspersoon en van de kosten van de andere rechtspersonen voor wat betreft de cultureel erfgoedwerking.)
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Kosten
Werkingskosten (code 60, 61) 12 2.917.709,95 € 243.142,50 € 116.079,70 €
Personeelskosten (code 62) 13 4.545.573,61 € 349.659,51 € 160.482 €
Overige kosten (code 63, 64, 65 en 66) 7 1.216.356,64 € 173.765,23 € 11.230 €