Werknemers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het aantal werknemers zoals opgenomen in het personeelsregister per 31/12/2012.
Werknemers zijn natuurlijke personen die in dienst van de organisatie werken of er tewerkgesteld zijn.
Jobstudenten en uitzendkrachten werden niet meegeteld.

Totaal aantal

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 16 247 15,44 11
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 4 15 3,75 3
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 3 23 7,67 10
vervangingsovereenkomst 1 3 3 3
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 17 41 2,41 2
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 14 38 2,71 2
secundair onderwijs 11 55 5 4
lager onderwijs, basiseducatie 10 33 3,30 1,50
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 14 30 2,14 2
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 11 23 2,09 1
secundair onderwijs 14 42 3 3
lager onderwijs, basiseducatie 5 12 2,40 2
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 14 16 1,14 1
bedienden 16 164 10,25 7,50
arbeiders 12 62 5,17 4
andere 1 2 2 2
Aantal vrouwelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 14 30 2,14 2
van 35 tot en met 55 jaar 16 83 5,19 4,50
ouder dan 55 jaar 15 33 2,20 1
Aantal mannelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 11 17 1,55 1
van 35 tot en met 55 jaar 15 52 3,47 2
ouder dan 55 jaar 11 33 3 2

Totaal VTE

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 18 171 9,50 8
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 9 6 0,67 0
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 9 0 0 0
vervangingsovereenkomst 6 1 0,17 0
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 18 14 0,78 0
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 15 20 1,33 1
secundair onderwijs 17 23 1,35 0
lager onderwijs, basiseducatie 14 15 1,07 0
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 15 18 1,20 1
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 14 13 0,93 0
secundair onderwijs 17 21 1,24 0
lager onderwijs, basiseducatie 11 5 0,45 0
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 18 9 0,50 0,50
bedienden 19 89 4,68 3
arbeiders 15 25 1,67 1
andere 4 0 0 0