Werknemers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal werknemers zoals opgenomen in het personeelsregister per 31/12/2012.
Werknemers zijn natuurlijke personen die in dienst van de organisatie werken of er tewerkgesteld zijn.
Jobstudenten en uitzendkrachten werden niet meegeteld.

Totaal aantal

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 22 795 36,14 35
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 15 186 12,40 4
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 4 10 2,50 2,50
vervangingsovereenkomst 5 11 2,20 1
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 23 157 6,83 6
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 20 158 7,90 6
secundair onderwijs 20 167 8,35 8
lager onderwijs, basiseducatie 13 87 6,69 6
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 21 80 3,81 3
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 16 97 6,06 3,50
secundair onderwijs 21 143 6,81 6
lager onderwijs, basiseducatie 13 91 7 6
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 16 32 2 1
bedienden 24 753 31,38 31
arbeiders 15 319 21,27 17
andere 1 18 18 18
Aantal vrouwelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 17 120 7,06 5
van 35 tot en met 55 jaar 17 267 15,71 15
ouder dan 55 jaar 17 93 5,47 5
Aantal mannelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 17 61 3,59 4
van 35 tot en met 55 jaar 17 199 11,71 11
ouder dan 55 jaar 17 95 5,59 4

Totaal VTE

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 24 731 30,46 30
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 17 103 6,06 2
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 8 5 0,63 0,50
vervangingsovereenkomst 10 12 1,20 0,50
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 24 134 5,58 5,50
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 22 97 4,41 3,50
secundair onderwijs 23 131 5,70 5
lager onderwijs, basiseducatie 16 99 6,19 3,50
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 24 66 2,75 2
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 19 59 3,11 2
secundair onderwijs 24 116 4,83 4
lager onderwijs, basiseducatie 16 114 7,13 6
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 18 29 1,61 1
bedienden 25 603 24,12 20
arbeiders 17 288 16,94 12
andere 5 15 3 0