Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Erfgoedcel
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 16 97 6,06 5,50
Equivalent in aantal vormingsdagen 14 80 5,71 5,50
Equivalent in aantal vormingsuren 13 343 26,38 30
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 13 1.545 118,85 90
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 14 31 2,21 2
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 11 145 13,18 11