Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Dienstverlenende organisatie
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 14 484 34,57 8,50
Equivalent in aantal vormingsdagen 14 608 43,43 7,50
Equivalent in aantal vormingsuren 11 12.323 1.120,27 40
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 12 23.257 1.938,08 172,50
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 13 41 3,15 3
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 11 337 30,64 18