Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 3 8 2,67 2
Equivalent in aantal vormingsdagen 3 9 3 2
Equivalent in aantal vormingsuren 3 37 12,33 14
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 3 240 80 90
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 2 5 2,50 2,50
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 2 10 5 5