Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 6 73 12,17 10
Equivalent in aantal vormingsdagen 3 31 10,33 14
Equivalent in aantal vormingsuren 4 273 68,25 72,50
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 5 951 190,20 192
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 5 32 6,40 4
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 5 284 56,80 65