Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 9 32 3,56 2
Equivalent in aantal vormingsdagen 7 20 2,86 2
Equivalent in aantal vormingsuren 8 104 13 6,50
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 8 749 93,63 76
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 8 9 1,13 1
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 8 57 7,13 6