Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 12 64 5,33 2,50
Equivalent in aantal vormingsdagen 7 58 8,29 2
Equivalent in aantal vormingsuren 9 666 74 16
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 9 566 62,89 50
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 9 9 1 1
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 8 99 12,38 1,50