Vormingsactiviteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal professionele vormingsactiviteiten (een cursus, training of andere opleiding), toegankelijk voor externen, die de organisatie zelf heeft georganiseerd, al dan niet i.s.m. met een vormingsorganisatie of een opleidingsinstituut.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Vormingsactiviteiten
Aantal vormingsactiviteiten 13 93 7,15 5
Equivalent in aantal vormingsdagen 11 138 12,55 3
Equivalent in aantal vormingsuren 12 851 70,92 21,50
Aantal effectieve deelnemers voor al deze vormingsactiviteiten 11 6.572 597,45 241
Aantal eigen personeelsleden dat vorming verzorgde 11 70 6,36 4
Aantal vormingsuren dat door de eigen personeelsleden werd verzorgd 10 382 38,20 6