Depotfaciliteiten

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Gegevens over welke depotfaciliteiten aanwezig zijn in het eigen en/of het externe (gemeenschappelijk) depot, voor alle locaties samen. (Met onderscheid tussen faciliteiten die aanwezig zijn in meer dan de helft van de depotruimtes, en in minder dan de helft van de depotruimtes.)
Eigen depot <helft Eigen depot >helft Extern depot <helft Extern depot >helft
Automatisch systeem voor het regelen v/d temperatuur 3 1 2 0
Automatisch systeem voor het controleren v/d temperatuur 4 1 1 0
Automatisch systeem voor het regelen v/d relatieve vochtigheid 3 1 1 0
Automatisch systeem voor het controleren v/d relatieve vochtigheid 4 1 1 0
Automatisch systeem voor rookdetectie en blussen van brand 0 5 0 2
Anti-diefstalsysteem (alarmsysteem) 0 5 0 2