Kosten extern depot

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
De kostprijs voor de huur en/of het gebruik van externe depotfaciliteiten van een commerciële of een (semi)publieke aanbieder.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totale kostprijs voor huur en/of gebruik van het extern depot 4 41.400 € 10.350 € 9.000 €