Kosten extern depot

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
De kostprijs voor de huur en/of het gebruik van externe depotfaciliteiten van een commerciële of een (semi)publieke aanbieder.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Totale kostprijs voor huur en/of gebruik van het extern depot 11 10.150 € 922,73 € 0 €