Raadpleging collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het aantal documenten of objecten dat geraadpleegd werd ter plaatse in de leeszaal of in het depot, voor informatie-, studie- of onderzoeksdoeleinden.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal geraadpleegde documenten 6 1.379.486 229.914,33 13.703
Aantal geraadpleegde objecten 5 28.116 5.623,20 0