Raadpleging collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Het aantal documenten of objecten dat geraadpleegd werd ter plaatse in de leeszaal of in het depot, voor informatie-, studie- of onderzoeksdoeleinden.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal geraadpleegde documenten 6 58.551 9.758,50 4.967
Aantal geraadpleegde objecten 3 247 82,33 0