Raadpleging collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal documenten of objecten dat geraadpleegd werd ter plaatse in de leeszaal of in het depot, voor informatie-, studie- of onderzoeksdoeleinden.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal geraadpleegde documenten 10 1.580 158 12,50
Aantal geraadpleegde objecten 9 102 11,33 5