Raadpleging collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het aantal documenten of objecten dat geraadpleegd werd ter plaatse in de leeszaal of in het depot, voor informatie-, studie- of onderzoeksdoeleinden.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal geraadpleegde documenten 12 637 53,08 8,50
Aantal geraadpleegde objecten 13 235 18,08 0