Raadpleging collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal documenten of objecten dat geraadpleegd werd ter plaatse in de leeszaal of in het depot, voor informatie-, studie- of onderzoeksdoeleinden.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal geraadpleegde documenten 20 21.009 1.050,45 176,50
Aantal geraadpleegde objecten 21 6.175 294,05 24