Staat van de collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Per type collectie:
- het huidige procentueel aandeel van de collectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de staat van de collectie bestaan;
- het aantal collectie-items of deelcollecties waarvoor in 2012 een conditiebeschrijving of –rapport werd gemaakt.

Aandeel collectie

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 1 100% 100% 100%
Zelfstandige publicaties 0 0% 0% 0%
Seriële publicaties: kranten 0 0% 0% 0%
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 0 0% 0% 0%
Archiefdocumenten 0 0% 0% 0%
Statisch beeldmateriaal 0 0% 0% 0%
Analoge audiovisuele dragers 0 0% 0% 0%
Kunstobjecten en artefacten 0 0% 0% 0%
Natuurhistorische specimens 0 0% 0% 0%

Aantal items

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 2 3 1,50 1,50
Zelfstandige publicaties 2 1.265 632,50 632,50
Seriële publicaties: kranten 1 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 1 0 0 0
Archiefdocumenten 0 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 1 0 0 0
Analoge audiovisuele dragers 1 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 0 0 0 0
Natuurhistorische specimens 0 0 0 0