Staat van de collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Per type collectie:
- het huidige procentueel aandeel van de collectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de staat van de collectie bestaan;
- het aantal collectie-items of deelcollecties waarvoor in 2012 een conditiebeschrijving of –rapport werd gemaakt.

Aandeel collectie

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 2 88% 44% 44%
Zelfstandige publicaties 2 81% 40,50% 40,50%
Seriële publicaties: kranten 2 80% 40% 40%
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 2 81% 40,50% 40,50%
Archiefdocumenten 3 160% 53,33% 80%
Statisch beeldmateriaal 3 85% 28,33% 5%
Analoge audiovisuele dragers 3 82% 27,33% 2%
Kunstobjecten en artefacten 4 131% 32,75% 25,50%
Natuurhistorische specimens 1 0% 0% 0%

Aantal items

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 2 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 50 25 25
Seriële publicaties: kranten 2 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 2 10 5 5
Archiefdocumenten 2 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 3 2.125 708,33 0
Analoge audiovisuele dragers 3 69 23 0
Kunstobjecten en artefacten 4 1.500 375 0
Natuurhistorische specimens 2 0 0 0